Press "Enter" to skip to content

התראה על ברומאנס: ריאן גוסלינג לבבות מקולאי קולקין

תקן-גוף-תוכן '>

ראשית, היה זה:ריאן גוסלינגלובש חולצת וינטאג 'מקולאי קולקין. קולקין שוב מגניב

משקפיים, משקפיים, משקפי שמש, חולצה, חולצת טריקו, משקפי מגן, מגניב, אופנת רחוב, הגה, חולצה פעילה,

ואז היה זה: מקולאי קולקין מחזיר את הכבוד, חולצת טריקו ספורטיבית עם תמונתו של ריאן לבוש בחולצת טריקו ובה קולקין. פוטנציאל להתגברות עצמית, נשמר על ידי הספל. קלקין שומר על אלמנטים של קריר.

משקפי ראייה, טיפול בראייה, חלון, משקפי שמש, כתף, חולצה, שולחן, משקפיים, חולצת טריקו, מגניב,

היה זה: יצירת מופת מם. ELLE אוהבת מם המציג את גוסלינג. ולזה יש שניים מהםמשקפי ראייה, טיפוח ראייה, חולצה, משקפי שמש, מגניב, אופנת רחוב, משקפי מגן, Arecales, חולצה פעילה, למעלה,